AİLE DANIŞMANLIĞI

Aile danışmanlığı aileyi bir bütün olarak ele alıp ailedeki rollerin, dinamiklerin belirlenmesi ve sorunların çözülmesi konusunda psikolog eşliğinde yapılan görüşmelerdir.

Çocuk, sosyal çevresine uyum sağlamaya çalışır. Çocuk için birincil sosyal çevre olan aile, bu uyum sürecinin en büyük destekçidir. Bu dönemde kendini ifade edebilmeyi ve kendi kendine yetebilen bir birey olabilmeyi özdeşim modeliyle (örnek alarak) aileden öğrenir.

Aileye katılan çocuğun özel gereksinimleri olan bir çocuk olması durumunda, sosyal çevreye uyumlu bir birey olması sadece ailenin desteğiyle mümkün olamamaktadır. Çocuğun destek eğitim (özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri) alarak özel gereksinimlerinin belirlenmesi, buna göre de ailedeki rol dağılımlarının yeniden şekillenmesi önem arz etmektedir. Çocuk merkezli aile danışmanlığı hizmetlerimizde amacımız; çocuğun yoksunluk ve yeterliliklerinin belirlenip bireyselleştirilmiş eğitim planının yapılması bu eğitim planı dahilinde aileye bilgilendirilme yapıp, aile içindeki dinamiklerinin ve rollerinin şekillenmesine yardımcı olmaktır.

Aile danışmanlığı hizmetimizle toplumumuzun temeli olan aile de yaşanan sorunların; geleceğimizin teminatı olan çocukların gelişimini olumsuz bir şekilde etkilenmesini engellemek istemekteyiz.