Gesell Gelişim Testi Nedir? Kimler Uygulanır?

Gesell Gelişim Testi

36 ay ya da 72 ay yaş aralığında bulunan çocukların, gelişim gösterdikleri evrelerdir. Motor becerileri, küçük kas becerileri, görsel olarak algılama ve hafızada yer etme gibi durumlar bu dönemde olgunlaşır. Bu yaş aralığının sağlıklı bir şekilde geçirilmesi için psikoloji uzmanları tarafından belirli testler uygulanmaktadır. Testlerden birisi de Gesell gelişim testidir. Bu test ile birlikte, çocukların gelişim süreçlerinde incelenmeye alınmaları sağlanır. Ve bu süreçteki davranışlarına göre ileriki yaşlarını etkileyebilecek herhangi bir problem olup olmadığına dair sonuç da ortaya çıkar. Sonuçların değerlendirilmesi, incelenmesi ve süreçte nasıl bir yol izlenmesi gibi durumlar, psikoloji uzmanı ile birlikte tamamlanır. 

Ayrıca bakınız: AGTE testi nedir?

Frankfurter dikkat testi kimlere ve nasıl uygulanır?

Gesel Gelişim Testi Nedir?

Gesell, çocukların görsel hafıza, el ve göz koordinasyonu, motor becerileri ve bununla birlikte küçük kas becerilerinin ölçülmesinde kullanılan performans değerlendirme testidir. Çocuğun fiziksel ve biyolojik açıdan gelişimine etki eden davranışlarının, bu yönde nasıl bir gelişim gösterdiğine dair teste alınır. Gesell performans testi, gelişim esnasında olan çocuğun, davranışlarına göre herhangi bir probleminin olup olmadığına dair sağlıklı sonuçlar alınması için yardımcı olan bir testtir. Gesell gelişim testi, ebeveynlerinin onayıyla çocuğa uygulanır.

Gesell Gelişim Kuramı

Gesell gelişim kuramı, diğer bir ismi ile olgunlaşma kuramıdır. Çocukların duygusal, sosyal, fiziksel ve motor gelişimlerinin incelenmeye alınmasıdır. Arnold Gesell tarafından geliştirilen bu kuram ile, gelişimin biyolojik bir süreçte olduğunu söylenir. Olgunlaşmaya etki edeceğine dair gelişim için yönlendirmeler bulunur. Çevresel faktörlerin, gelişimde herhangi bir rolünün olmayacağı, yalnızca fiziksel, duygusal ve belirli motor gelişimlerinin, çocuğun gelişimine ve olgunlaşma sürecine etki eden faktörler olduğu belirtilmiştir. Gesell kuramı, olgunlaşma evresinde yer edinen bir kuramdır. Gesell gelişim testi, çocuklar üzerinden yapılan ve başarılı sonuçların gözlemlendiği bir uygulamadır.

Gesell Gelişim Testi Kime Ve Nasıl Uygulanır?

Gesell gelişim testi, 3 ya da 10 yaş aralığında bulunan çocuklar için uygulanmaktadır. Test belirli seviyelerden oluşur. Kolaydan zora doğru bulunan bu test, 7 bölümden oluşmaktadır. Bunun için test üzerinde bulunan mevcut kartlar, çizimleri tamamlaması için çocuklara verilir. Ve burada motor becerisi, algılama ve inceleme gibi değerleri kullanarak, çocuklar şekilleri çizmeye başlar. Bu çizimler sonrasında,  test edilmek üzere siteye yüklenir. Ardından bir değerlendirme sonucu alınır. Bu sonuç psikoloji uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. Çocuğun kartlarda bulunan çizimlere hafıza olarak, algı olarak, doğru koordinasyonu sağlamaması ve küçük kas becerilerini yeterli ölçüde kullanamaması gibi durumlarda psikomotor gelişimlerinin ne aralıkta olduğu ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda çocuğun yaş durumuna göre, ileriki yaşlarının bu durumdan etkilenebileceği gibi belirli etmenler kontrole alınır. Özellikle gelişim  çağında bulunan çocuklar için ebeveynlerinin bu konuda kontrollü bir şekilde, yanlarında bulunmaları gerekir. Gesell gelişim testi, psikoloji alanında tecrübe kazanmış bir uzman kontrolünde gerçekleşmektedir.