SİSTEMATİK GELİŞİMSEL YAKLAŞIM

Kurumumuz sistematik gelişimsel yaklaşımı benimsemektedir. Sistematik gelişimsel yaklaşım çocuğun gelişim dönemine, bireysel özelliklerine,ihtiyaç ve tanısına göre ele alarak aile, okul çevresinde destekleyerek çocuğun ulaşabileceği en yüksek performansa getirmektedir. Bu amaçla yola çıkarak bir ekip halinde çalışma yapılmaktadır. Bu ekip alanında uzman eğitimci fizyoterapist, psikolog ve aileden oluşmaktadır. Bu ekip çocuğun bireysel eğitim planını çıkararak sistematik takibini yapmaktadır.

Amacımız; çocuğu en yüksek performansına getirerek, sorumluluk sahibi, topluma yararlı bireyler olmasını sağlayarak kişisel gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirmektir.