Wisc r testi nedir sorusu özellikle son dönemde daha sık karşılaşılan ve cevabı merak edilen bir soru.

Uzman eşliğinde 6 ile 16 yaş arası çocuklara uygulanan ve yaklaşık 1 ila 1,5 saat arasında süren objektif testler grubuna giren ölçek Wisc R Testi Zeka Testi bir yön vericidir. 

Üstün yetenekli çocuklara eğitim veren kurumlar Wisc-R Testi sonucuna göre öğrenci kabul eder.

Ayrıca bakınız: Tüm testler

Gesell Gelişim Testi Nedir?

Wisc-R Testi Nedir?

1939 yılında David Wescler tarafından hazırlanan Wisc-r Testi ilk olarak yetişkinler için tasarlandı. Yapılan düzenlemeler ile çocuklar için yeniden tasarlanan zeka testi 6 ile 16 yaş arasındaki çocuklar için uygundur. 

Çocuğun zihinsel gelişimini bilimsel sonuçlar ile takip etmeyi destek var. Test sonuçları ile çocuğun zihinsel gelişimi hakkında fikir sahibi olunur. Olası problemler karşısında erken önlem alma şansı ortaya çıkar. 

Zeka geriliği, öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği gibi birçok konuda tanı koyma amaçlanmaktadır. Ayrıca çocukların hangi alanda daha başarılı olabildiği, muhakeme, sosyal zeka, uzun ve kısa süreli bellek ile başak yönleri açısından yön vericidir

Wisc-r Testi 

 • Sözel zeka bölümleri
 • Performans zeka bölümleri şeklinde iki ana bölüme ayrılır.

Her iki bölümde de uygulanan altı farklı test bulunur ve testler birbiri ardına yapılır.

Wisc-r Testi Soru Örnekleri

Wisc R Testi Zeka Testi zekayı çeşitli boyutlardan oluşan genel yetenek olarak kabul eder. Her bir alt test farklı bir yeteneği ölçmek için geliştirilmiştir. 

Wisc R Testi Zeka Testi soru örnekleri şu şekilde tanımlanmaktadır.

 • Sabah ve akşam hangi açıdan birbirine benzer? Verilmesi gereken cevap her ikisinin de ilk gün içindeki zamanlar olduğudur.
 • İstanbul’u kim fethetti?
 • Eşeğin yavrusuna ne denir?
 • Türkiye’nin komşularından 3 tanesini sayar mısın?
 • Zarfa neden pul yapıştırılır?
 • Komşunun camından duman ya da ateş çıktığını görsen ne yapardın?

Not: Yukarıdaki sorular teste dair fikir vermesi açısından örnek olarak verilmiştir.

Wisc-R Testi Nasıl Uygulanır?

Wisc R Testi Zeka Testi bireysel bir test olduğundan dolayı tek oturumda Yalnız bir kişiye uygulanır. Alt test soruları test yönergesine uygun şekilde çocuğa sorulur çocuktan soruları cevaplaması istenir. 

Herhangi bir alt testin bozulması halinde yedek test uygulanır. Bireye ait performans, sözel ve genel olmak üzere üç zeka bölümü devrededir. Bazı alt testleri süreye dayalı olarak uygulanır. 

Wisc R Testi Zeka Testi Türkiye’de kullanılan yetenek ve zeka testleri içerisinde güvenilirliği ve geçerliliği en yüksek olandır. Sözel zeka bölümünde;

 • Genel bilgi
 • Benzerlikler
 • Aritmetik
 • Sözcük dağarcığı
 • Yargılama
 • Sayı dizisi şeklinde çocuğunun hafızası ölçme amaçlı sorular yöneltilir.

Zeka bölümü tesislerinde ise

 • Resim tamamlama
 • Resim düzenleme
 • Küplerle desen oluşturma
 • Şifre
 • Labirentler şeklinde sorular sorulur.

Test uzmanlık belgesi olmayan kişi ya da kurumlar tarafından yapılamaz. Wisc R Testi Zeka Testi yapılabilen kurumlar arasında

 • Rehberlik Ve Araştırma merkezleri
 • Bilim ve Sanat Merkezi
 • Üniversite hastaneleri
 • Araştırma hastaneleri
 • Bazı devlet hastaneleri yer almaktadır.

İnsanlarda zekayı ölçmek için birçok farklı teste bulunmaktadır ancak Wechsler testi aralarında en sık kullanılan ve tercih edilendir. Wechsler zeka testi yetişkinler ve çocuklar için yapılmaktadır. 

Wechsler yetişkin zeka testi iki ana kategoriden oluşmaktadır. Sözel bölümde kişilerin 

 • Sözel muhakeme
 • Uzun süreli bellek
 • Sözcük dağarcığı
 • İşitsel dikkat gibi sözel veriler ölçülürken performans kategorisinde
 • Görsel algı
 • Görsel dikkat
 • Üç boyutlu algılama gibi performansa dayalı testler yapılmaktadır.

Wechsler çocuk zeka testi yetişkin zeka testi ile benzer alanlardadır. Wechsler zeka testi nedir dendiğinde çocukların anlayarak cevaplayabileceği türden sorular olarak tanımlamak mümkündür.