D2 Dikkat Testi Nedir? Kimlere ve Nasıl Uygulanır?

D2 dikkat testi çocuklar için çocuk gelişim uzmanları tarafından, bireyler için ise psikolog ya da psikolojik danışmanlar tarafından uygulanan bir testtir. Test dikkat eksikliği yaşayan ya da dikkat eksikliği saptanan kişiler için uygulanmaktadır. Test sonucunda dikkat sorununun olup olmadığı net bir şekilde ortaya çıkar. Dikkat testi için genel bir tanımlama yapılması gerekirse, bireyin öğrenme fonksiyonlarının, zihinsel konsantrasyonunun ve psikomotor hızının  ölçülmesinde, dikkatinin ne ölçüde kullandığının öğrenilmesidir.

Ayrıca bakınız: Frankfurter dikkat testi nedir?

Gessell gelişim figürleri testi nedir?

D2 Dikkat Testi Nedir?

D2 dikkat testi kişinin, dikkat seviyesinin belirli etmenler dahilinde ölçülmesi gereken bir testtir. Dikkat testinde psikomotor hızı, öğrenme fonksiyonları ve bununla birlikte dikkatinin zihinsel açıdan konsantrasyonu etkilemesi gibi çeşitli durumlar ön planda olmaktadır. 

  • Dikkat testinde bireye verilen görevlerin ne kadar sürede yapıldığı, 
  • Kurallara uyulması, 
  • Aynı zamanda dikkat vermesi gereken görevlerde nasıl bir performans kalitesi gösterdiği gibi çeşitli durumlar teste tabi tutulur. 

D2 dikkat testi, dikkat seviyesinin hangi derecede olduğuna dair bir sonuç ile tamamlanır. 

D2 Dikkat Testi

D2 dikkat testi psikolojik danışman, psikiyatri ya da psikolog kontrolünde uygulanan bir testtir. Dikkat testi, kişinin herhangi bir konuda dikkat eksikliğinin saptanması sonucu ile uygulanması gereken bir testtir. Test sonucuna göre kişide yüksek dereceli bir dikkat eksikliği bulunuyorsa, bunun önleminin alınması ya da dikkat gelişiminin arttırılması için belirli yollar tercih edilir. Bu yollar psikolog ya da testi uygulayan uzman tarafından yapılmaktadır. D2 dikkat testi, genel olarak 10 dakikada tamamlanan bir testtir. Test belirli aşamaları bulundurur. Bu aşamalar sonrasında kişinin dikkat eksikliğinin olması, başlaması ya da ne kadar gelişim gösterdiği gibi çeşitli durumlarda ortaya çıkmaktadır.

D2 Dikkat Testi Kimlere Ve Nasıl Uygulanır?

D2 Dikkat testi diğer bir kelime anlamı ile performans testidir. 9 ile 60 yaş aralığında bulunan kişilere güvenilir bir şekilde uygulanmaktadır. Daha yüksek yaşlarda ya da daha alt yaşlardaki kişiler genel olarak teste tabi tutulmaz. Tercihen bireysel olarak uygulanabilir ya da grup olarak bir test yapılır. Dikkat testinin kendi içerisinde belirli materyalleri bulunmaktadır. Test 14 satır ve her bir satırda farklı karakterler bulunan bir sistemden oluşur. Test içerisinde harflerin farklı biçimleri fazlasıyla yer almaktadır. Bu harflerin algılanabilmesi, doğru ya da yanlış işaretlemelerin dikkatli bir şekilde yapılması, aynı zamanda psikomotor hızını da ortaya çıkmaktadır. Test içerisinde, kişilere harflerin altında ya da üstünde bulunan çeşitli harflerde sorulmaktadır. Burada da yine dikkat verilerek bir test yapılmalıdır. Testin tam anlamıyla 10 dakika içerisinde sonlanması beklenir. Her satırda bireyin harcaması gereken süre 20 saniye kadardır. Daha fazla sürede bitirildiği takdirde ya da daha kısa sürede bitirilmesine göre uzman tarafından değerlendirmeye alınır. Bunun sonucunda ise kişinin nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini dair bilgiler verilir.