Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Nedir?

Metropolitan okul olgunluğu testi çocuğun bilişsel olgunluğunu ölçümleyen bir testtir. Metropolitan testi, okul olgunluğu testi olarak da bilinir. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama ve sözcük dağarcığı, cümleler ve anlam, genel bilgiler, karşılaştırma-eşleştirme, sayılar (yazımı-kullanımı), kopya ve taklit etme gibi 6 adet alt test ve toplam 100 maddeden oluşmakta.

Ayrıca bakabilirsiniz: Ankara Gelişim Tarama Envanteri Testi Nedir, Test Örneği

Daha fazla blog yazısı okumak için: İzmir Özgür Adımlar Rehabilitasyon Merkezi Blog

Türkiye eğitim sisteminde hazır bulunuşluğunu tamamlamış 69 ayını tamamlamış her çocuk eğitim ve öğretimine başlamaktadır. Çocuğun hazır olması hem bilişsel hem de duygusal olgunluğun tamamlanması ile mümkündür. Bunun dışında çocuğun öz bakım becerilerinin (ellerini yıkama, tuvaletini yalnız başına yapabilme…) sosyo-duygusal gelişiminin (kullara uygun davranma). İnce – kaba motor gelişim (kalem tutma, ipe boncuk dizme) dil gelişimi (ad-soyad söyleme, bilme…), kavram gelişimi (büyük, küçük-sağ, solunu bilme), ‘nin yeterli düzeyde olması gerekmektedir. Çocuğum bu becerileri ve gelişim düzeylerini tamamlayabilmesi için rehabilitasyon merkezleri büyük bir destekleyicidir. 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Neyi Ölçer?

Metropolitan okul olgunluğu testi:

 • Sözcük dağarcığı,
 • Kelime,
 • Nesne bilgisi işitsel dikkat,
 • Yönerge takip,
 • Neden-sonuç ilişkisi kurma,
 • Görsel dikkat,
 • Sayı bilgisi,
 • İnce-motor kas,
 • El-göz koordinasyonu değerlendirilir.

İzmir Özgür Adımlar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak çocuğun hazır bulunuşluğunun öneminin farkında olup, çocuklarımızın okula başlamadan önce hem bilişsel hem de duygusal olgunluğunun ölçümlemesini yapmaktayız. Bilişsel olgunluğunun ölçümlenmesinde Metropolitan Okul Olgunluğu testini kullanmaktayız. Değerlendirme sonucunda çocuğun güçlü ve zayıf yönleri belirlenip “Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı” çıkarılır. Aileye gerekli bilgilendirme ve desteğin verilmesiyle grup ve bireysel eğitimle çocuğun gelişiminin desteklenmesi sağlanır. 

Metropolitan Okul Olgunluğu Testinin İçeriği Nedir?

 • Kelime Anlama : Çocuğun alıcı dil becerisinin ölçümlenmesi yapılır. Çocuğun söyleyen kelimeyi anlayıp resimler içerisinden göstermesi beklenir.
 • Cümleler : Çocuğun işitsel dikkatini, yönerge takip becerisinin ölçümlenmesinin yapılabilmesi beklenir. Çocuğun gösterilen resimlerle cümle kurması beklenir.
 • Genel Bilgi : Çocuğun neden-sonuç ilişkisi kurması beklenir. Çocuğa resimler gösterilir. Gösterilen resimler arasında ilişki kurması beklenir.
 • Eşleştirme : Çocuğun görsel dikkatinin ölçümlenmesinin yapıldığı alandır. Gösterilen resimle aynısını göstermesi beklenir.
 • Sayılar : Çocuğun sayısal olgunluğunun ölçümlenmesi yapılıp gösterilen resimde “kaç tane ?” olduğunu söylemesi ve söylenen sayı kadar nesne çizmesi beklenir.
 • Kopya Etme : Çocuğun ince motor kasının gelişimine ve el-göz koordinasyonu becerisinin gelişimine bakılır. Çocuğun gösterilen şekli sayıyı, şekli çizmesi beklenmektedir.

Bu alanlarda inceleme yapıldıktan sonra genel hazırlık, sayı hazırlığı, okuma hazırlığı olgunluğunun ölçümlenmesiyle çocuğun okula ne düzeyde hazır olup/olmadığı güçlü ve zayıf yanları ortaya konulmaktadır.

Okul olgunluğu ile birlikte disleksi tespitinin de yapılması oldukça önemli. Disleksi nedir, eğitimi ve türleri yazımıza ulaşabilirsiniz.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi Rapor Örneği (PDF)

Test örneğine bu linkten de ulaşabilirsiniz: https://ozguradimlar.com.tr/wp-content/uploads/2020/10/metropolitan-okul-olgunluğu-testi-rapor-ornegi.pdf