ERKEN MÜDAHALE VE EĞİTİMİ

ERKEN MÜDAHALE VE EĞİTİMİ

Erken Tanı Ve Önemi 

Özel gereksinimi olan çocukların erken teşhisi ve tanısı günümüzde çok önemlidir. Çocuğun problemi ne kadar erken belirlenirse ihtiyacına uygun şekilde eğitim programına o kadar erken yaşta başlayabilir. Erken dönemde başlayan eğitimin, özel gereksinimi olan çocukların genel girişimlerini hızlandırdığı, bilişsel sosyal ve dil becerilerini arttırdığı bilinmektedir. Böylece küçük yaşlarda verilen programlı ve sistematik bir eğitimle, çocukların tüm kapasiteleri ortaya çıkabilmekte ve temel eğitim için gerekli altyapı hazırlanmış olmaktadır. 

Ayıca bakınız: İzmir’de İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı

Tüm blog yazılarımız

Erken Müdahale Ve Önemi 

Erken müdahale, öğretme ve öğrenme deneyimleri sağlamaktadır. Çocuğun yeterliliklerinin arttırılmasında sağaltım hizmetleri sunar. Var olan problemin iyileştirilmesine, yetersizliklerin önlenmesine yardımcı olur.  Gerekirse eğitim araç-gereç desteklerinin de sağlanmasını gerektirir. Erken müdahale, var olan hasarı tamamen ortadan kaldırmaz. Mevcut işlevlerin kullanılabilmesini ve daha fazla kaybın ortaya çıkmasını önlemeyi sağlar.

 ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ NASIL BELİRLENİR ? 

 Özel eğitim ihtiyacı; tıbbi tanılama ve değerlendirme, gelişimsel ve eğitsel değerlendirmeler yapılarak ölçülebilir. Üniversitelerin çocuk ruh sağlığı hastalıkları, çocuk psikiyatrisi, Çocuk nörolojisi, gelişimsel Pediatri vb. Aileler, bulundukları il ve ilçelerdeki Rehberlik Ve Araştırma merkezleri bünyesinde Özel Eğitim Hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Çocuğun engeli erken tanı ve teşhis ile belirlenenir. Daha sonra, uygun programlarla eğitimine başlanır. Gelişim alanların desteklenerek normal gelişimine yarar sağlayacak şekilde açık kapatılmaya çalışılmaktadır.

 Yeni doğmuş bir bebeğin engeli rutin olarak uygulanan testler ile anlaşılamayabilir. Bu anlamda en çok iş ebeveyne düşmektedir. Çocuğun gözlendiğinde hiç vakit kaybetmeden üniversitelerin ilgili bölümlerine, uzmanlara, kurumlara müracaat edebilirler. Erken çocukluk eğitimi alan bir çocuğun, almayan engelli çocuğa göre daha verimli ve başarılı olduğu görülmektedir. Ayrıca bir okul ve eğitim yaşantısı olur. Bağımsız hareket edebilme becerileri etkin bir şekilde gelişir, yaşam kalitesi yükselir. 

Erken Özel Eğitim Hizmetleri; 

Uzmanın aileyi evinde ziyaret etmesi ile ailenin kuruma gitmesi ile kurumda (kuruma dayalı) olmak üzere üç şekilde sunulur.

Ailelere ev ve okul ortamından öğretim becerilerinin kazandırılmasında kullanılan pek çok erken eğitim programı vardır. Bunlar;

  • Erken müdahale programı 
  • Çocukluk eğitiminde anne – babanın etkisi 
  • Zihin özürlü çocuklara tam erken eğitim 
  • Küçük adımlar erken eğitim programı 
  • Portage ve küçük adımlar programı

Erken  eğitim programları okul öncesi ve özel eğitim kurumları tarafından sürdürülebilmektedir. Tüm iyi erken müdahale programlarının bazı önemli ortak özellikleri vardır. Bunlar ; 

  • Haftada en az 25 saat çocuk için yapılan hızlandırılmış eğitim yer almalıdır.
  • Yüksek eğitimli terapistler veya öğretmenler müdahale etmelidir 
  • Eğitim çocuğa özel ve iyi tanımlanmış öğrenme hedefleri olmalıdır 
  • Programın içeriğinde akranları ile etkileşim olanakları olmalıdır 
  • Programda bir doktor, konuşma – dil terapistini de içeren bir ekip olmalıdır.

 Bilimsel çalışmalar erken yoğun davranışsal programlarının çocuklarda öğrenme iletişim ve sosyal becerileri geliştirdiğini açıklamıştır.

Bu değerlendirmeler psikologlar ve gelişim uzmanları tarafından yapılır ve özel özel eğitim ihtiyacına olup olmadığına karar verilir.

 Erken Müdahale Sonuçları Değiştirir Bundan Bütün Çocuklar Yararlanmalıdır.