Testler

ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ ( AGTE )
O-6 yaş bebek ve çocukların dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım açılarından değerlendirilmesini sağlayan ölçektir.
ANKARA GELİŞİM ENVANTERİ ( AGTE )
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
Test 60. Aydan itibaren uzmanımız tarafından uygulanmaktadır. Toplam 45dk. Süren test Kelime anlama, Cümleler, Genel bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya etme gibi 6 ana başlıktan ölçüm yapar.
METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ
(3 – 4 years)
Test 3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Daha çok ilkokul öncesi dönemde uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış şekillerden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer.
GESELL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ
PEOBADY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ
Alıcı ve ifade edici dil performansını ortaya koyan bir testtir. 3-17 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.
PEOBADY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME TESTİ
BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ
Test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik saptamalarını bulmaya ışık tutmaktır.
BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGI TESTİ
FRANKFURTER DİKKAT TESTİ
Test, 60-72 ay arası (5- 6 yaş) çocuklara uygulanan bireysel performans testidir. Testin amacı çocukların dikkat performansını ölçümleyip dikkat eksikliği olup/olmadığını ortaya çıkarmaktır.
FRANKFURTER DİKKAT TESTİ
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE TESTİ
A small class size and exceptional teachers enable Smarty to offer
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE TESTİ
D2 DİKKAT TESTİ
Test öğrencinin psikomotor (algıladığı harekte dönüştürme, kavrama hızı), öğrendiğini harekete geçirme, bilgiyi organize edip sunma hızını ölçmektedir. D2 testi dikkat ve konsantrasyon testidir. 9 ve 60 yaş arası bireylere uygulanmaktadır.
D2 DİKKAT TESTİ